Onder voorzitterschap van Rob van Gijzel, de voormalig burgemeester van Eindhoven, zullen Angelique Bellemakers (districtsmanager Woonbedrijf), Jos Rooijakkers (directievoorzitter Rabobank Eindhoven-Veldhoven), Esther van Kalken (programmamaker communicatie Studium Generale) en Rein Constant (adviseur/coach) de winnaars van de Eindhoven Cultuurprijs aanwijzen.

Rob van Gijzel, voormalig burgemeester van Eindhoven (voorzitter)
Rob van Gijzel was van april 2008 tot september 2016 burgemeester van Eindhoven. In die periode heeft hij de stad internationaal op de kaart gezet. Met zijn ervaring binnen Brainport en zijn huidige werk binnen de Intelligent Community Forum Foundation wist hij Eindhoven als een ‘smart society’ internationaal op de kaart te zetten. Daarnaast is hij momenteel onder meer werkzaam als voorzitter van de samenwerkingstafel, waarbij lokale partijen en investeerders met elkaar in contact worden gebracht.

Jos Rooijakkers, directievoorzitter Rabobank Eindhoven-Veldhoven
Jos Rooijakkers is sinds 2009 directievoorzitter bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Hij is woonachtig in Geldrop. Door de Rabo Publieksprijs is de Rabobank verbonden met de Eindhoven Cultuurprijs. Rabobank ondersteunt veel culturele projecten en initiatieven in Eindhoven en sponsort de Publiekspijs. Jos gelooft dat aandacht voor cultuur onlosmakelijk is verbonden met het welbevinden van de inwoners in deze regio. Daarom draagt hij cultuur een warm hart toe.

Angelique Bellemakers, Woonbedrijf
Angelique Bellemakers is districtsmanager van Woonbedrijf. Het bezit van Woonbedrijf bedraagt ruim 30.000 woningen. Angelique is verantwoordelijk voor het district Strijp dat bestaat uit 3500 woningen, met name oud-Philipsbezit. Een deel van de woningen is 100 jaar oud en gelegen rondom de oude industrieterreinen Strijp S en R, die nu getransformeerd worden naar woonbuurten. Woonbedrijf zet meer en meer ’social design’ in. Haar ervaring is dat je door goede samenwerking met bewoners en kunstenaars bijzondere resultaten krijgt, waarmee je het eigenaarschap bij bewoners voor hun buurt vergroot.

Rein Constant, adviseur/coach
Rein Constant is werkzaam als organisatieadviseur, coach/supervisor, project- en interimmanager. In zijn verleden deed hij veel ervaring op binnen de sociale zorg, en dan met name de jeugdzorg. Hij was tevens directeur-bestuurder van K2: het Brabants kenniscentrum voor jeugd, werkzaam voor alle voorzieningen die met jeugd te maken hebben in Noord-Brabant. K2 werkte uiteindelijk veel samen met gemeenten, jeugd(gezondheid)zorgondernemingen, onderwijs en welzijnsorganisaties. Naast zijn sociaal maatschappelijke werkverleden is Rein groot kunst- en cultuurliefhebber.

Esther van Kalken, programmamaker communicatie Studium Generale
Esther van Kalken is afgestudeerd in Kunst- en Cultuurwetenschappen en werkt sinds augustus 2016 voor Studium Generale bij de TU/e. Studium Generale draagt bij aan de maatschappelijke, intellectuele en culturele ontwikkeling van studenten. Dit doen ze door in samenwerking met studenten lezingen, discussies, concerten, tentoonstellingen, excursies, theater- en filmvoorstellingen en workshops te organiseren. Naast invulling van het programma houdt Esther zich tevens bezig met het communicatiebeleid van de organisatie. Ze is nog maar 24 jaar, maar heeft al heel wat culturele bagage verzameld.