Direct naar content

Met GO! vmbo wordt vanuit de behoefte van scholen in samenwerking met diverse ontwerpers meer content voor vmbo-opleidingen gecreëerd. Het doel van dit traject is om deze nieuwe content als voorbeeld te laten dienen voor andere scholen. De deelnemende scholen zijn: Sint-Joriscollege, Nuenens College, Novalis College, Aloysius de Roosten, Vakcollege Eindhoven en De Rooi Pannen. Alle scholen hebben een eigen projectplan dat ze uitwerken. 

Bij Aloysius de Roosten is het doel van het project de ontwikkeling van de leerlijn “ICT-vaardigheden binnen het creatieve vak”. Deze leerlijn zal opgenomen worden binnen het bestaande curriculum van het vak Beeldende Vorming van de School. Binnen deze leerlijn leren leerlingen gebruik te maken van de digital creative cloud (Adobe).

De leerlijn wordt ontwikkeld door docenten getraind in Adobe programma’s en makers uit de creatieve industrie. Tevens zal voor de eerste editie gebruik gemaakt worden van gastdocenten uit het werkveld. 

Update juli 2020:
Het traject om de Adobe programma's te integreren in het curriculum van Beeldende Vorming heeft afgelopen jaar flinke stappen kunnen doormaken, mede dankzij de corona perikelen. Het virus vergrootte de urgentie voor kunstonderwijs op afstand en daardoor kreeg het beoogde Adobe platform (dat leerlingen leert gebruik te maken van de digitale creative cloud) vleugels. De betrokken docenten hebben afgelopen periode een 3 daagse Adobe cursus afgesloten t.b.v. het schrijven van het inhoudelijke deel van de leerlijn. Ondertussen is Studio Tast hard aan het werk om het platform te realiseren en werken ze samen gestaag aan de inhoudelijke kant van het platform de komende maanden. 

 

terug naar het overzicht