Direct naar content

Materiaalkringlopen worden steeds belangrijker en materiaalonderzoek moet een prominente rol krijgen om een duurzame toekomst te kunnen creëren. De bouw is wereldwijd verantwoordelijk voor een enorm aandeel in de CO2-uitstoot en praktisch ieder ‘regulier’ bouwmateriaal komt op niet-duurzame wijze tot stand. Hoe kan dit met behulp van de creatieve industrie verduurzaamd worden? Atelier to the Bone, Kirstie van Noort en Alissa + Nienke, verzameld in creatief collectief NUL ZES gaan een samenwerking aan met Dura Vermeer om samen met partners uit de bouw een onderzoek te starten naar (her)gebruik van restmaterialen uit de bouw. Het doel is om een duurzame relatie te tot stand te brengen tussen creatieve industrie en gevestigde bedrijven. Vanuit drie verschillende invalshoeken, met de ruwe grondstof, de vorm en het oppervlak als startpunt, worden reststromen onderzocht. Pand 8 op het NRE terrein waar het collectief gevestigd is dient als onderzoeksobject en living lab.

Mochten mensen contact op willen nemen naar aanleiding van dit project met NUL ZES dan is men te bereiken via hallo@nulzes.info of philippe@attb.nl.

 

terug naar het overzicht