Direct naar content

Mag een boom ook gewoon een boom zijn? Deze vraag van boomfilosoof Matthijs Schouten prikkelde de groep om op onderzoek te gaan naar het verhaal achter die vele stille medebewoners van de stad: bomen. In Eindhoven staat de grootste variëteit aan bomen van alle steden in Nederland. Bomen worden gewaardeerd en verafschuwd tegelijkertijd. Zij geven ons ervaringen, beïnvloeden onze leefomgeving bewust of onbewust, positief of negatief. Veel van de ergernissen rondom bomen berusten op onwetendheid. Bomen zijn een vanzelfsprekendheid, tot er iets verandert. De bomen in onze steden worden nauwkeurig bijgehouden en planmatig geplaatst. Dit zorgt regelmatig voor conflicten, omdat bomen naast een historische, culturele, ecologische, economische en ruimtelijke waarde, vooral ook een emotionele waarde kunnen hebben. Het project vraagt op een speelse manier aandacht voor de boom en verspreidt informatie aan de hand van interventies. Samen met verschillende belanghebbenden binnen de gemeente Eindhoven wordt gepoogd gemeenschappen middels de boom te verbinden.

Groepsleden van dit project:
Kawah Cheng (duurzaam bouwkundig ingenieur/architect)
Kawah Cheng heeft aan de Technische Universiteit in Eindhoven gestudeerd in de hoofdrichtingen Bouwtechniek (Life Span and Sustainability) en Architectuur. Zij heeft al meerdere jaren ervaring als adviseur duurzaamheid. Naast deze functie is zij tevens actief bij het Trudo Lab, waar zij met andere lab-leden samenwerkt voor de woningbouwvereniging Trudo. Kawah heeft hierbij nieuwe ideeën aangeleverd omtrent duurzaamheid, wonen en sociaal-maatschappelijke kwesties. 

Luïsa Jacobse (ruimtelijk ontwerper, architect in opleiding)
De Toren van Babel biedt de mogelijkheid tijd en nadruk te leggen op het ontwerpende onderzoek binnen een (beginnend) project, waar in de praktijk helaas vaak geen plaats voor is. Voor Luïsa ligt binnen het sociale aspect de verbinding tussen ruimte en mens, beginnend en eindigend bij de gebruiker. Gevoed door verhalen vertaald in een variërende schaal en uitgaande van een ervaring. De Design Academy Eindhoven heeft haar gevormd als conceptueel ontwerper. Haar doel is om concepten te kunnen vertalen op grotere schaal deed mij besluiten door te studeren aan de de Academie van Bouwkunst te Rotterdam.    

Cox Janssens (Illustator en conceptueel ontwerper)
Cox Janssens creëert met Conform Cox visuele educatie door middel van illustraties, onderzoek en conceptueel ontwerp. Zij vindt het leuk om mensen door middel van ontwerp enthousiast te maken voor nieuwe mogelijkheden of een andere kijk op een bepaald onderwerp te laten zien. Zij maakt verbindingen brengt visueel verhalen over. Projecten met een maatschappelijke relevantie zijn voor haar een belangrijke interesse. Om de verbinding te maken met een gemeenschap, vindt zij echt een meerwaarde. Volgens Cox ligt daar de toekomst van ontwerp: uit je eigen kring stappen, samenwerken en leren van anderen.

 

terug naar het overzicht