Direct naar content

Met GO! vmbo wordt vanuit de behoefte van scholen in samenwerking met diverse ontwerpers meer content voor vmbo-opleidingen gecreëerd. Het doel van dit traject is om deze nieuwe content als voorbeeld te laten dienen voor andere scholen. De deelnemende scholen zijn: Sint-Joriscollege, Nuenens College, Novalis College, Aloysius de Roosten, Vakcollege Eindhoven en De Rooi Pannen. Alle scholen hebben een eigen projectplan dat ze uitwerken. 

Bij De Rooi Pannen is het doel van het project is het ontwikkelen van een leerlijn voor standaard curriculum van het VMBO, van de School, waarin leerlingen geprikkeld worden en (21e-eeuwse) vaardigheden leren. Deze vaardigheden zullen gebruikt worden om zichzelf en hun werk op een creatieve manier op een (besloten) online-community te presenteren. Binnen deze leerlijn leren leerlingen gebruik te maken van verschillende presentatie vormen.

In de eerste editie, binnen schooljaar 2019-2020, leren de leerlingen, door middel van workshops, verschillende vaardigheden. Deze vaardigheden zullen de leerlingen in samenwerking met Ingrid van Zummeren vertalen naar 12 tutorial filmpjes. Deze zullen gebruikt worden tijdens kunstlessen. Tevens zullen deze online beschikbaar zijn voor alle leerlingen van de school. De Rooi Pannen heeft het nieuwe virus aangegrepen om daarover educatieve filmpjes te maken met behulp van Filmworkshops.nl. Door corona heeft het maken van podcasts geen doorgang kunnen vinden, maar men is druk bezig met het plannen van workshops en tutorials met Ingrid van Zummeren. Daarnaast is er een Instagram-account opgezet om te laten zien waar de leerlingen mee bezig zijn. 

terug naar het overzicht