Direct naar content

De afscheidsmusical van groep 8: veel kinderen ontdekken er hun talent voor zang, dans, muziek, storytelling, techniek of decor. Als de Cito-toetsen achter de rug zijn heeft de leerkracht eindelijk ruimte voor andere vakken dan rekenen en taal. Maar voor de kinderen die geen affiniteit hebben met de culturele thema’s kan de afscheidsmusical ook een nachtmerrie zijn. Een laatste hindernis voor de middelbare school. En voor sommige leerkrachten een ware beproeving vlak voor de zomervakantie.

Reünie 2032 is een pilotproject waarbij de groepen 8 van basisschool ‘t Slingertouw uit Eindhoven hun eigen afscheidsmusical maken. Daarbij worden ze geholpen door een team van creatieve professionals. Het doel is om creatieve artistieke en technische talenten bij de kinderen te stimuleren en de waarde van de verbindingen tussen de creatieve sector en het onderwijs aan te tonen. Het project zal uitgroeien tot een format waarvan alle scholen in Nederland gebruik kunnen maken.

De naam van Reünie 2032 is inmiddels aangepast naar OntdekPodium: een programma dat de Ontdekfabriek de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in interactie met een vijftal Eindhovense scholen. Het resultaat is een (digitale) handleiding met daarbij tools die leerkrachten gebruiken als ze met hun klas een musical uitvoeren.

De handleiding begeleidt leerkrachten en kinderen bij het schrijven van een eigen verhaal of het aanpassen van een bestaand script. De klas werkt met nieuwe creatieve technieken. Kinderen ontdekken hun eigen talenten en krijgen ruimte zich daarin te verdiepen. Of ze nu op het podium stralen, muziekteksten bedenken, kleding ontwerpen, het decor bouwen, een videoclip monteren, geluidseffecten opnemen, het digitale decor ontwerpen, het lichtplan bedenken of tijdens de voorstelling de techniek (licht, geluid, beeld) verzorgen. Alle talenten voor en achter de schermen komen in de spotlights.

Dit format is gratis te downloaden op de  website van de Ontdekfabriek. Tevens biedt de Ontdekfabriek coaching door specialisten aan. In overleg met de leerkracht wordt een traject uitgestippeld waarbij ondersteuning van experts uit de creatieve sector mogelijk is. Dat was immers een ander belangrijk doel van dit project; het koppelen van de creatieve industrie aan het onderwijs.

terug naar het overzicht