Direct naar content

Met GO! vmbo wordt vanuit de behoefte van scholen in samenwerking met diverse ontwerpers meer content voor vmbo-opleidingen gecreëerd. Het doel van dit traject is om deze nieuwe content als voorbeeld te laten dienen voor andere scholen. De deelnemende scholen zijn: Sint-Joriscollege, Nuenens College, Novalis College, Aloysius de Roosten, Vakcollege Eindhoven en De Rooi Pannen. Alle scholen hebben een eigen projectplan dat ze uitwerken. 

Bij het Vakcollege Eindhoven is het doel van het project integratie van het vak Product Design in de lessen Techniek & Vakmanschap van de school. Door het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van 2 schooljaren zullen de leerlingen van de school bekend raken met basisprincipes van ergonomie en conceptontwikkeling/storytelling. Hierdoor zullen de leerlingen een beeld krijgen van zowel de functionele als de emotionele relatie tussen mens en gebruiksvoorwerp/product. Hierbij zal bij aanvang van de eerste editie gastcolleges gegeven worden door Studio Tast, waarna de lessenreeks zelfstandig door de school gedragen zal worden.

Update juli 2020:
Dit traject heeft door de komst van corona een tijdje stil gelegen, met name op het gebied van de samenwerking met externen. Intern heeft men echter niet stilgezeten. Tijdens de lockdown is men druk bezig geweest om het vak een plekje te laten krijgen binnen het huidige techniek curriculum, en dan geïntegreerd in het volledige techniekaanbod. Er wordt gewerkt naar een integratieve leerlijn, waarbij beide vakken op zichzelf ook overeind blijven. Momenteel worden er samen met Studio van der Zandt onderzoeken gedaan, pilots gedraaid en heel veel geprobeerd. Een eerste lesopzet voor het vak Product Design is momenteel getest op 3 eerstejaars groepen en wordt binnenkort geëvalueerd. Men rekent erop dat het onderdeel Product Design in de loop van het nieuwe schooljaar geheel uitgerold kan worden. 

 

terug naar het overzicht