Het Fonds voor Cultuurparticipatie is in 2016 begonnen met het programma: 'Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities.' Daarmee werkt het fonds samen met vijf steden, waaronder Eindhoven. Vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het project zet in op een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn.

In 2016 was KunstRoute65 in samenwerking met Cultuur Eindhoven de aanjager binnen de pilot ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cultural Cities’. Samen met cultuurpartners STRP, MU, Dutch Design Foundation en Mad Skills werden verschillende activiteiten voor AFFC 2016 georganiseerd. In 2017 bouwt het project verder om Eindhoven zoveel mogelijk 'Age Friendly' te maken. De nadruk in 2017 ligt op duurzaamheid en borging.

Het projectplan vind je hieronder.

terug naar het overzicht