Direct naar content
Beeld van de performance 'Eingeweide' door Marco Donnaruma en Margherita Pevere. © Manuel Vason

Baltan Laboratories is een laboratorium voor ideeën. Door het bevorderen van experiment en crossovers wil de organisatie verbindingen leggen tussen disciplines en domeinen om nieuw gedachtengoed mogelijk te maken en in te spelen op creatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. Baltan is een onderscheidende plek waar vrijheid is om te experimenteren op het snijvlak van technologie, wetenschap, kunst en design. De stad Eindhoven, die zich volop ontwikkelt op het gebied van creatieve en hightech technologie, ziet zij als de omgeving bij uitstek om deze ambitie waar te kunnen maken.

Baltan streeft in haar activiteiten naar langdurige en structurele samenwerking tussen verschillende domeinen waarbij een uitwisseling van kennis tussen creatievelingen en het bedrijfsleven, de industrie of de overheid ontstaat. Voor 2019-2020 werkt de organisatie met 4 thema’s (Homo Sensorium, Homo Sociologus, Homo Economicus en Homo Ludens) waarbinnen uiteenlopende activiteiten worden georganiseerd.

terug naar het overzicht