Direct naar content

Carte Blanche (1995) wil met theatervoorstellingen een verbinding leggen tussen de wereld van de vergeten of verloren groepen en de zogenaamde normale mensen. Acteurs met en zonder beperking werken met elkaar samen op gelijkwaardige voet. Het spel van de acteurs ‘opent harten, waardoor we voor even allemaal gelijk zijn: mensen’. Carte Blanche wil zich onderscheiden van de activiteiten in de BIS door kunst te maken mét bijzondere doelgroepen.

De komende jaren wil Carte Blanche haar werkwijze en leerervaringen explicieter delen met andere geëngageerde theatergezelschappen.

terug naar het overzicht