De Staat van Eindhoven is een meerjarig cultuurprogramma in de periode 2015-2017 van Het Nieuwe Instituut in samenwerking met de gemeente Eindhoven over de veranderende relatie tussen burger en overheid binnen het raamwerk van de slimme samenleving. De vraag die centraal staat binnen dit project is: hoe ontwerpt de gemeente deze nieuwe verhouding in het kader van de slimme stad? Het Nieuwe Instituut benadert belangrijke ontwerpvragen in de stedelijke omgeving vanuit een culturele en innovatieve invalshoek door met lokale en internationale ontwerpers, wetenschappers en andere experts te reflecteren, te analyseren en oplossingen voor te stellen.

In 2017 staat het project in het teken van het verder ontwikkelen van de toolbox, het verder concretiseren van een aantal uitkomsten en het delen van de resultaten met een (inter)nationaal publiek.

terug naar het overzicht