Direct naar content

De stichting Opia55 is in 2017 opgericht met onder meer als doelstelling het uitvoeren van reflectieve artistieke en literaire projecten. Opia55 wil daarmee de dialoog tussen maker en publiek stimuleren.

Opia55 geeft het glossy kunsttijdschrift KONT – De achterkant van Eindhoven uit. Het tweetalig (Nederlands en Engels) tijdschrift verschijnt één maal per jaar en wil vooral makers uit diverse disciplines, die nog in de marge opereren, onder de aandacht brengen bij een zo breed mogelijk publiek. Daarnaast organiseert Opia55 Slow Portfolio Dates om makers met elkaar en met overige partijen in contact te brengen.

De stichting organiseert samenwerkingen tussen makers in uiteenlopende artistieke disciplines. Het werkproces wordt gedocumenteerd in KONT magazine. Op Slow Portfolio Dates ontmoeten makers elkaar en komen makers en niet-makers met elkaar in contact. Daarnaast ondersteunt de organisatie makers tijdens het proces van werken voor KONT magazine. Tijdens de Slow Portfolio Dates kunnen ervaren en beginnende kunstenaars ervaring uitwisselen en brengt de organisatie geïnteresseerden bij elkaar voor samenwerkingen.

terug naar het overzicht