Direct naar content

Met het project RAAK willen Parktheater, Dynamo en SUMMA college, cultuur inzetten om sociaal culturele tegenstellingen in de (Eindhovense) samenleving zichtbaar te maken en tegen te gaan. RAAK richt zich op kwetsbare jongeren en spreekt hun creatieve talent aan. Primair wordt in dit project gewerkt met leerlingen van School 23. School 23 heeft als doelstelling het terugdringen van de uitstroom van ongediplomeerde jongeren. Secundair verwacht men van het project ook een positief effect op de omgeving van de jongeren. Docenten van Dynamo werken met de jongeren in workshops, inspiratiedagen en trainingsdagen die aansluiten bij hun leefwereld naar een eindpresentatie in het Parktheater. Hierdoor krijgen deelnemers de kans hun eigen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Na afloop van de voorstelling willen Parktheater, Dynamo en Summa de jongeren verder begeleiden bij de instroom in het reguliere culturele circuit.

terug naar het overzicht