Direct naar content

Voor haar overlijden richtte Lady Aïda Rebelbass foundation op met als doel de verwezenlijking van een kunstwerk in de publieke ruimte. Het was haar wens om een kunstwerk na te laten aan de stad. Dat kunstwerk zal een installatie zijn in de publieke ruimte die dienst doet als een ontmoetingsplek die ruimte biedt voor experiment en verbinding. Het werk zal gebaseerd worden op het Chartres labyrint en in het Philips de Jongh park in Eindhoven neerstrijken. 

terug naar het overzicht