Direct naar content

Libretto is Italiaans voor boekje en de gangbare benaming voor het tekstboekje van een opera, operette, ballet of musical. In wijdere zin is een libretto de tekst, bestaande uit dialogen en regieaanwijzingen, die ten grondslag ligt aan een theatrale opvoering met muziek. In dit geval wordt het een tekstboekje van een singspiel uitgevoerd. Een singspiel bestaande uit gesproken dialogen en eenvoudige aria-vormen. 
Dit singspiel is de neerslag van een discussie over kunst in modernisme en postmodernisme en het eigen werk van makers Erwin van Doorn en Inge Nabuurs. Het stuk wordt in samenwerking met componist Arjan van Baest en regisseur Stefan Jung gerealiseerd. De uitvoering is door het Van Abbekoor, tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Something could actually be happening’ in Pennings Foundation.

terug naar het overzicht