Direct naar content

TAC stelt faciliteiten zoals ateliers, podia en expositieruimtes aan de cultuursector beschikbaar zodat talent zich kan ontwikkelen. TAC is daarmee een platform en broedplaats voor productie en vernieuwing. De organisatie richt zich primair op professionele makers uit verschillende kunstdisciplines. TAC wil voor deze makers maar ook voor het publiek een verbindende en stimulerende rol spelen en biedt daarvoor een gevarieerd programma.

De organisatie ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van een vernieuwende beeldcultuur. Professionele makers krijgen de ruimte, daarnaast is TAC een springplank voor jong talent. Voor de periode 2019-2020 zet TAC in op het vergroten van de zichtbaarheid als broedplaats en ontmoetingsruimte.

terug naar het overzicht