Direct naar content

Dit project heeft in de vorm van Playground NRE een doorstart gekregen. Voor Playground NRE zijn collectief NULZES en Dura Vermeer de samenwerking aangegaan. Het doel is de samenwerking op het NRE terrein te bevorderen en een levendige community te creëren. Hiertoe worden een aantal events/interventies georganiseerd tussen september 2019 en najaar 2020. Gebouw 8 wordt hiervoor ingezet als middel.

In dit project wordt op creatieve wijze het karakter van creatieve broedplaatsen in Eindhoven onderzocht en dan met name hoe de communities op en rondom deze broedplaatsen versterkt zouden kunnen worden. Men richt zicht binnen deze groep in de eerste fase op de broedplaatsen TAC, NRE en Sectie-C. Uiteindelijk zou dit voldoende kennis op moeten leveren voor andere, mogelijk toekomstige, broedplaatsen in Eindhoven. Op deze manier wordt er een bijdrage geleverd aan het ‘empowerment van de creatieve sector om zichzelf te bestendigen’. 

In de eerste, verkennende fase van het project worden de volgende zaken onderzocht: 
- De feitelijkheden over deze broedplaatsen: het aantal huurders, de mix van disciplines, de ruimtelijke opzet, het ontstaan van de plek en bijvoorbeeld de organisatiegraad.
- Er worden gesprekken gevoerd met mensen in deze communities om gevoel te krijgen bij hun beleving van de plek. Voelen ze zich lid van een community? Hoe verbonden zijn ze met andere leden en/of met de plek? 
- Er worden gesprekken gevoerd met de omgeving: voelen omwonenden van de broedplaats zich welkom? Kunnen ze meedoen en aanhaken als ze dat willen?
- Er worden perspectieven verkend in de stad op deze broedplaatsen.
- Er worden kleine interventies georganiseerd om te verkennen waar mogelijkheden in de community liggen. Een voorbeeld is de borrel die voor TACgenoten is georganiseerd op vrijdag 2 november. Er is een smoelenboek gemaakt zodat de community versterkt kan worden: de leden worden zo zichtbaar en herkenbaar gemaakt voor elkaar. 

Als je in contact wil komen kun je mailen naar:  mies@miesloogman.com

Groepsleden van dit project:

Mies Loogman
Mies is sinds 2012 onderdeel van Sectie-C, nu een creative hotspot, en in 2017 afgestudeerd aan de Design Academy. Na haar afstuderen is heeft ze Enlightens opgericht waarmee ze complexe informatie toegankelijk maakt voor een breed publiek. Zo kunnen consumenten hun eigen mening vormen en meedenken over toekomstige ontwikkelingen.

Philippe Rol
Samen met Beerd en Jeroen is hij in 2012 Atelier to the Bone begonnen. Een klein architectenbureau met een sterke focus op sociale innovatie en vernieuwende concepten. Sinds 2016 onderdeel van ontwerperscollectief en placemaker NUL ZES op het NRE terrein, waar zij een grote rol spelen in de uitbreiding van het collectief, zowel qua disciplines als fysieke ruimte.

Beerd Gieteling
Samen met Philippe en Jeroen is hij in 2012 Atelier to the Bone begonnen. Een klein architectenbureau met een sterke focus op sociale innovatie en vernieuwende concepten. Sinds 2016 onderdeel van ontwerperscollectief en placemaker NUL ZES op het NRE terrein, waar zij een grote rol spelen in de uitbreiding van het collectief, zowel qua disciplines als fysieke ruimte.

Fiona Jongejans
Na de opleiding Industrial Design aan de TU/e is Fiona als sociaal ontwerper aan de slag gegaan in Eindhoven. Dit jaar heeft ze samen met drie partners sociaalontwerpbureau 'morgenmakers' opgericht. Het bureau ontwerpt verbindingen, tussen mensen, organisaties en hun omgeving. Zo bouwen ze samen aan een toekomst waarin we allemaal beter voor elkaar en de aarde zorgen.

Tove Elffrich
Tove heeft Industrial Design aan de TU/e gestudeerd en is daarna als sociaal ontwerper aan de slag gegaan. Ook Tobe is onderdeel en mede-oprichter van sociaalontwerpbureau 'morgenmakers'. Het bureau ontwerpt verbindingen, tussen mensen, organisaties en hun omgeving. Zo bouwen ze samen aan een toekomst waarin we allemaal beter voor elkaar en de aarde zorgen.

 

terug naar het overzicht