Met de pilot projecten van het Programma Creatieve Industrie wordt onderzoek en experiment opgezocht. Het betreft projecten rondom een specifieke (maatschappelijke) vraag of behoefte, gedragen door partners die zich ook committeren aan doorontwikkeling. De projecten zijn voorbeeldstellend en op basis van evaluatie op te schalen naar andere omgevingen en regio's.