Direct naar content

Met GO! vmbo wordt vanuit de behoefte van scholen in samenwerking met diverse ontwerpers meer content voor vmbo-opleidingen gecreëerd. Het doel van dit traject is om deze nieuwe content als voorbeeld te laten dienen voor andere scholen. De deelnemende scholen zijn: Sint-Joriscollege, Nuenens College, Novalis College, Aloysius de Roosten, Vakcollege Eindhoven en De Rooi Pannen. Alle scholen hebben een eigen projectplan dat ze uitwerken. 

Bij Novalis College is het doel van het project om de discipline film maken op te nemen in het standaard curriculum, voor het vmbo, van de School. Tijdens de eerste twee leerjaren zullen de leerlingen een tiendaags programma doorlopen, met als afsluiting een filmfestival waar de eigengemaakte films en attributen gepresenteerd worden. Tijdens het derde leerjaar zullen de leerlingen tijdens het vak Kunstvak 2 les krijgen in de discipline film maken.

In de eerste editie zal het tiendaagse programma begeleid worden door Natlab en de workshop tijdens het Kunstvak 2 gegeven worden door Ramon Etman. Aan de hand hiervan zal er een lespakket ontwikkeld worden. Dit lespakket zal, samen met de scholing van de docenten van de School, er voor zorgen dat dit project de komende jaren door de School zelfstandig gedraaid kan worden. Dit heeft enige vertraging opgelopen vanwege het coronavirus.

terug naar het overzicht