Bezwaar en beroep

Cultuur Eindhoven is gehouden aan de Algemene wet bestuursrecht. In de wet is geregeld dat aanvragers bezwaar kunnen maken tegen een besluit van een bestuursorgaan. Vanaf eind april 2019 voeren we de subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2019-2020 uit namens het college van B en W. Het college heeft deze subsidieregeling vastgesteld. Dat betekent dat aanvragers hun bezwaar moeten richten aan het college van B en W:
College van burgemeester en wethouders
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Bewaren moeten binnen 6 weken na dagtekening van het besluit worden ingediend. 
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente

Klachten

Heb je een klacht over medewerkers van de stichting of over iets anders? Dan kan je deze kwijt bij Cultuur Eindhoven. De behandeling van de klacht wordt door een medewerker uitgevoerd die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. Je vindt de klachtenprocedure hier.