Direct naar content

Bezwaar, beroep en klachten

In het mandaatbesluit BBK procedure Stichting Cultuur Eindhoven lees je meer over de opdracht van de gemeente Eindhoven aan Stichting Cultuur Eindhoven met betrekking tot bezwaar, beroep en klachten.

Cultuur Eindhoven is gehouden aan de Algemene wet bestuursrecht. In de wet is geregeld dat aanvragers bezwaar kunnen maken tegen een besluit van een bestuursorgaan. Het bezwaar kan gestuurd worden naar:

Cultuur Eindhoven
o.v.v. bezwaarschrift
p/a Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaar schrijft;
  • het besluit van stichting Cultuur Eindhoven waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

Bewaren moeten binnen 6 weken na dagtekening van het besluit zijn ontvangen.

Klachten
Heb je een klacht over medewerkers van de stichting of over iets anders? Dan kan je deze kwijt bij Cultuur Eindhoven. De behandeling van de klacht wordt door een medewerker uitgevoerd die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.