Bezwaar en beroep

Cultuur Eindhoven is gehouden aan de Algemene wet bestuursrecht. In de wet is geregeld dat aanvragers bezwaar kunnen maken tegen een besluit van een bestuursorgaan. Cultuur Eindhoven is met de gemeente overeengekomen dat de onafhankelijk bezwaaradviescommissie van gemeente Eindhoven tevens de bezwaarzaken van de stichting behandelt. Daarvoor heeft Cultuur Eindhoven mandaat verleend. De procedure zoals door de gemeenteraad vastgesteld wordt gevolgd. Uiteindelijk kan de directeur-bestuurder van Cultuur Eindhoven besluiten het advies van de bezwaaradviescommissie te volgen.

Je kunt hier de procedure downloaden.

Mocht je het niet eens zijn met de uitkomst van de bezwaarprocedure dan staat de weg naar de rechter open voor een beroepsprocedure. Ook is deze procedure in de wet opgenomen. Hier kan je meer informatie erover lezen.  

Klachten

Heb je een klacht over medewerkers van de stichting of over iets anders? Dan kan je deze kwijt bij Cultuur Eindhoven. De behandeling van de klacht wordt door een medewerker uitgevoerd die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest. Je vindt de klachtenprocedure hier.