Direct naar content

2023 staat voor Cultuur Eindhoven mede in het teken van het opstellen van een Cultuurscan en concept Cultuurbrief. Dit in voorbereiding naar de nieuwe beleidsperiode van 2025-2028. De Cultuurscan en de concept Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie. Op deze pagina verzamelen we alle informatie en documenten omtrent de Cultuurscan en concept-Cultuurbrief.  

Op 4 oktober hebben we de concept-Cultuurbrief, subsidieverordening 2025-2028 en formats gepubliceerd. Deze zijn onder voorbehoud van vaststelling van de raad:
De concept-Cultuurbrief is hier te vinden.
De Subsidieverordening 2025-2028 is hier te vinden.
De formats zijn hieronder te vinden per hoofdstuk:
Format Hoofdstuk 2 Meerjarige Subsidie - Professionele kunsten in samenhang met Rijk en Provincie
Format Hoofdstuk 3 Meerjarige Subsidie – Eindhovense Basis
Format Hoofdstuk 4 Meerjarige Subsidie – Programma’s
Format Hoofdstuk 5 Projectsubsidies
Format Hoofdstuk 6 Snelgeld
Deze stukken zijn ook hier onderin te vinden bij documenten.

Op 16 november vond er een informatiebijeenkomst plaats over de regeling Professionele Kunsten in samenhang met Provincie en Rijk 2025-2028 en werd er al wat verteld over het nieuwe aanvraagsysteem. De presentatie van die bijeenkomst is hier te vinden.

Op 14 november werd de concept-Cultuurbrief 2025-2028 besproken in de raad. Een verslag van deze avond vind je hier op ons blog.

Op 25 september hebben we de definitieve Cultuurscan 2023 gepubliceerd. Deze is hier te vinden en hieronder bij documenten.

Op 29 augustus vond de laatste bijeenkomst plaats omtrent de concept-Cultuurbrief 2025-2028. Het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen.

Op 25 augustus hebben we een tweede versie van de concept-Cultuurbrief 2025-2028 gepubliceerd en een concept van de Subsidieverordening 2025-2028. De concept-Cultuurbrief vind je  hier en de concept Subsidieverordening hier

Op 19 juni hebben we een eerste versie van de concept-Cultuurbrief 2025-2028 gepubliceerd. Deze vind je hier.

Op 22 mei hebben we een tweede versie van de Cultuurscan 2023 gepubliceerd. Deze vind je hier

Op 29 maart hebben we de eerste versie van de Cultuurscan 2023 gepubliceerd. Deze vind je hier.

Op 26 januari vond er een eerste bijeenkomst plaats met als onderwerp het proces van de concept Cultuurbrief en de Cultuurscan in de vorm van onze ontbijtsessie. We hebben een verslag gemaakt van die punten die daarin werden benoemd. Dat verslag kan je hier vinden of hieronder bij documenten.

Op 4 april vond de eerste bijeenkomst plaats over de concept Cultuurscan 2023. Dat verslag vind je hier

Op 8 mei gaven we een presentatie bij NULZES over de huidige subsidiesystematiek en bevroegen we de sector over de criteria en toepassing van de Codes. De presentatie die toen werd gegeven is hier te vinden. Het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen.

Op 20 juni vond de openbare bijeenkomst plaats waarbij men kon reageren op de eerste versie van de concept-Cultuurbrief. De presentatie die toen werd gegeven is hier te vinden. Het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen.