Direct naar content

2023 staat voor Cultuur Eindhoven mede in het teken van het opstellen van een Cultuurscan en concept Cultuurbrief. Dit in voorbereiding naar de nieuwe beleidsperiode van 2025-2028. De Cultuurscan en de concept Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie. Op deze pagina verzamelen we alle informatie en documenten omtrent de Cultuurscan en concept-Cultuurbrief.  

Op 25 september hebben we de definitieve Cultuurscan 2023 gepubliceerd. Deze is hier te vinden en hieronder bij documenten.

Op 29 augustus vond de laatste bijeenkomst plaats omtrent de concept-Cultuurbrief 2025-2028. Het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen.

Op 25 augustus hebben we een tweede versie van de concept-Cultuurbrief 2025-2028 gepubliceerd en een concept van de Subsidieverordening 2025-2028. De concept-Cultuurbrief vind je  hier en de concept Subsidieverordening hier. Beide documenten zijn ook hieronder te vinden.

Op 19 juni hebben we een eerste versie van de concept-Cultuurbrief 2025-2028 gepubliceerd. Deze vind je hier.

Op 22 mei hebben we een tweede versie van de Cultuurscan 2023 gepubliceerd. Deze vind je hier

Op 29 maart hebben we de eerste versie van de Cultuurscan 2023 gepubliceerd. Deze vind je hier.

Op 26 januari vond er een eerste bijeenkomst plaats met als onderwerp het proces van de concept Cultuurbrief en de Cultuurscan in de vorm van onze ontbijtsessie. We hebben een verslag gemaakt van die punten die daarin werden benoemd. Dat verslag kan je hier vinden of hieronder bij documenten.

Op 4 april vond de eerste bijeenkomst plaats over de concept Cultuurscan 2023. Dat verslag vind je hier

Op 8 mei gaven we een presentatie bij NULZES over de huidige subsidiesystematiek en bevroegen we de sector over de criteria en toepassing van de Codes. De presentatie die toen werd gegeven is hier te vinden. Het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen.

Op 20 juni vond de openbare bijeenkomst plaats waarbij men kon reageren op de eerste versie van de concept-Cultuurbrief. De presentatie die toen werd gegeven is hier te vinden. Het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen.