Direct naar content

Stichting Cultuur Eindhoven is opgericht in juni 2015 en verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de Gemeente Eindhoven. De gemeenteraad bepaalt het cultuurbeleid in hoofdlijnen. De raad heeft in de Cultuurbrief de opdracht verstrekt waarin het uit te voeren beleid voor de komende vier jaar staat beschreven. Cultuur Eindhoven investeert in kunst, cultuur en creativiteit ‘van ons’, van en voor alle Eindhovenaren.

Cultuur Eindhoven stelt namens de gemeente middelen beschikbaar via een basisinfrastructuur (BIS) regeling evenals via een PLUS-regeling voor culturele programma’s en projecten.

Missie

Stichting Cultuur Eindhoven vergroot welzijn en welvaart van de inwoners van de stad Eindhoven door de ontwikkeling van kunst en cultuur te stimuleren en de betekenis van kunst te vergroten. Stichting Cultuur Eindhoven vergroot de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, bezoekers, bedrijven en organisaties.

Beleidsplan

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  1. het op transparante wijze uitvoeren van het cultuurbeleid, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven
  2. de betekenissen van kunst en cultuur vergroten voor de stad Eindhoven, haar bewoners en gebruikers
  3. het stimuleren van een dynamisch en inspirerend kunst- en cultuurklimaat binnen de stad Eindhoven
  4. het stimuleren van creativiteit en kunstontwikkeling binnen de stad Eindhoven
  5. het adviseren van de gemeente Eindhoven over het (te ontwikkelen) cultuurbeleid
  6. het adviseren van (culturele of andere) organisaties gericht op de realisatie van kunst, cultuur en creativiteit binnen de stad Eindhoven
  7. het financieren van het kunst- en cultuuraanbod binnen de stad Eindhoven en het bieden van financiële ondersteuning aan rechtspersonen die binnen de stad Eindhoven kunst- en cultuurprojecten realiseren; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.