Direct naar content

Ben je het niet eens met het besluit dat is genomen? Dan kan je hiertegen bezwaar maken. Dat doe je binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. Je moet je bezwaar sturen naar:
College van burgemeesters en wethouders
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Zet in uw bezwaarschrift in ieder geval:
-  jouw naam en adres;
- de datum waarop je het bezwaar schrijft;
- het besluit van stichting Cultuur Eindhoven waartegen je bezwaar maakt;
- de reden van jouw bezwaar;
- jouw handtekening.

Bewaren moeten binnen 6 weken na dagtekening van het besluit zijn ontvangen.

Klachten
Heb je een klacht over medewerkers van de stichting of over iets anders? Dan kan je deze kwijt bij Cultuur Eindhoven. De behandeling van de klacht wordt door een medewerker uitgevoerd die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

Ben je na de afhandeling van klachten niet tevreden over de wijze waarop de gemeente Eindhoven zich heeft gedragen? De Ombudscommissie Eindhoven is een onafhankelijke tweedelijns klachtenvoorziening waar burgers en organisaties terecht kunnen met klachten over de wijze waarop de gemeente Eindhoven zich tegenover hen heeft gedragen.

De ombudscommissie kan doorverwijzen, bemiddelen of een onderzoek instellen. Als het tot een onderzoek komt, kan ze een oordeel uitspreken en aanbevelingen doen aan de gemeente.  De commissie toetst het gedrag van de gemeente aan de behoorlijkheidsnormen die de nationale ombudsman heeft opgesteld. U vindt deze normen in de behoorlijkheidswijzer op de website van de nationale ombudsman.