Direct naar content

Het is op dit moment niet mogelijk om geld aan te vragen binnen deze regeling.

Wat is het?
Je kan in mei 2024 weer geld aanvragen bij Stichting Cultuur Eindhoven voor jongerencultuur. Onder jongeren verstaan we mensen tussen de veertien en zevenentwintig jaar oud. Onder cultuur verstaan we podiumkunsten, film, beeldende kunst, letteren, erfgoed, design en alles daartussen of een combinatie daarvan. De subsidieregeling heet “Impuls voor Jongerencultuur Eindhoven”. Met die regeling willen we samen met de afdeling preventief jeugdbeleid er voor zorgen dat jonge Eindhovenaren meer cultuur maken en beleven in hun vrije tijd. Met het geld willen we ruimte maken voor nieuwe projecten en de jongeren zelf.

Kan ik geld aanvragen?
Je mag geld aanvragen als je nog geen (grote) subsidie ontvangt en zelfs als je geen KvK nummer of stichting achter je hebt, dus gewoon als jongere of als bijvoorbeeld freelancer die zich inzet voor jongeren. Als je aanvraagt als jongere, dan moet het natuurlijk wel gaan over cultuur in de vrije tijd en niet over cultuur die te maken heeft met je werk of opleiding.

Hoe vraag ik subsidie aan?
Je dient je aanvraag in via onze website: https://sce.hezelbizz.nl/Default.aspx. Je vult dan een formulier in, schrijft een projectplan en een begroting. Alle aanvragen die binnenkomen beoordelen we op kwaliteit, haalbaarheid en aansluiting bij jongeren. We nemen zes weken de tijd om alle aanvragen te beoordelen. Daarna gaan we het geld verdelen onder de beste aanvragen. Heb je vragen? Kom dan langs op het spreekuur elke maandag van 13.00 - 15.00 (behalve in vakanties) of mail ons via info@cultuureindhoven.nl. Bellen of appen mag ook met Brendan Vos, te bereiken via: 06 14 61 55 54.

We hebben tevens een voorbeeldaanvraag hieronder bij documenten toegevoegd die je kan helpen.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Je kan vanaf 13 mei 09:00 –  3 juni  17:00 weer geld aanvragen.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Jongeren en zelfstandige professionals kunnen tot 3.000 euro aanvragen. Instellingen kunnen ook aanvragen tot 20.000 euro, maar mogen niet al subsidie krijgen voor een jongerenprogrammering. De subsidie moet ingezet worden voor nieuw aanbod. Dat aanbod, of dat project, is in eerste instantie éénmalig en moet ergens plaatsvinden voor 31 december 2024.

Hoe lang duurt het voordat ik weet of ik subsidie krijg?
De regeling kent een beslistermijn van 6 weken. 

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?
Alle aanvragen die binnenkomen beoordelen we op kwaliteit, haalbaarheid en draagvlak. Je kan je aanvraag indienen, vanaf 13 mei tot en met 3 juni en dan nemen we zes weken de tijd om alle aanvragen te beoordelen. Daarna gaan we het geld verdelen onder de beste aanvragen. 

Je vindt het aanvraagformulier, een voorbeeldaanvraag en de subsidieregeling hieronder. De regeling is in 2024 gewijzigd, die wijziging vind je ook hieronder.