Direct naar content

Wat is het?
Je kan in mei en augustus 2023 geld aanvragen bij Stichting Cultuur Eindhoven voor jongerencultuur. Onder jongeren verstaan we mensen tussen de veertien en zevenentwintig jaar oud. Onder cultuur verstaan we podiumkunsten, film, beeldende kunst, letteren, erfgoed, design en alles daartussen of een combinatie daarvan. De subsidieregeling heet “Impuls voor Jongerencultuur Eindhoven”. Met die regeling willen we samen met de afdeling preventief jeugdbeleid er voor zorgen dat jonge Eindhovenaren meer cultuur maken en beleven in hun vrije tijd. Met het geld willen we ruimte maken voor nieuwe projecten en de jongeren zelf.

Kan ik geld aanvragen?
Je mag geld aanvragen als je nog geen (grote) subsidie ontvangt en zelfs als je geen KvK nummer of stichting achter je hebt, dus gewoon als jongere of als bijvoorbeeld freelancer die zich inzet voor jongeren. Als je aanvraagt als jongere, dan moet het natuurlijk wel gaan over cultuur in de vrije tijd en niet over cultuur die te maken heeft met je werk of opleiding.

Hoe vraag ik subsidie aan?
Je dient je aanvraag in via onze website: https://sce.hezelbizz.nl/Default.aspx. Je vult dan een formulier in, schrijft een projectplan en een begroting. Alle aanvragen die binnenkomen beoordelen we op kwaliteit, haalbaarheid en aansluiting bij jongeren. Je kan heb meerdere dagen de tijd om je aanvraag in te dienen, van 15 mei tot 31 mei en van 21 tot 31 augustus, en dan nemen we zes weken de tijd om alle aanvragen te beoordelen. Daarna gaan we het geld verdelen onder de beste aanvragen. Let op! Als je in mei indient, mag je evenement niet eerder plaatsvinden dan half juli, en als je in augustus indient niet eerder dan half oktober. Heb je vragen? Kom dan langs op het spreekuur elke maandag van 13.00 - 15.00 (behalve in vakanties) of mail ons via info@cultuureindhoven.nl. Bellen of appen mag ook met Brendan Vos, te bereiken via: 06 14 61 55 54.

We hebben tevens een voorbeeldaanvraag hieronder bij documenten toegevoegd die je kan helpen.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?
Er zijn twee rondes in deze regeling voor 2023:
- Ronde 1: maandag 15 mei 08:30 – woensdag 31 mei 17:00
- Ronde 2: maandag 21 augustus 08:30 – donderdag 31 augustus 17:00
Tijdens deze twee rondes kan je een aanvraag indienen.

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?
Jongeren en zelfstandige professionals kunnen tot 3.000,- aanvragen. Instellingen kunnen ook aanvragen tot 20.000 euro, maar mogen niet al subsidie krijgen voor een jongerenprogrammering. De subsidie moet ingezet worden voor nieuw aanbod. Dat aanbod, of dat project, is in eerste instantie éénmalig en moet ergens plaatsvinden tussen nu en 31 december 2023.

Hoe lang duurt het voordat ik weet of ik subsidie krijg?
De regeling kent een beslistermijn van 6 weken. 

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?
Alle aanvragen die binnenkomen beoordelen we op kwaliteit, haalbaarheid en draagvlak. Je kan tien dagen lang je aanvraag indienen, in mei en in augustus, en dan nemen we zes weken de tijd om alle aanvragen te beoordelen. Daarna gaan we het geld verdelen onder de beste aanvragen. 

Je vindt het aanvraagformulier, een voorbeeldaanvraag en de subsidieregeling hieronder.