Met GO! vmbo wordt vanuit de behoefte van scholen in samenwerking met diverse ontwerpers meer content voor vmbo-opleidingen gecreëerd. Het doel van dit traject is om deze nieuwe content als voorbeeld te laten dienen voor andere scholen. De deelnemende scholen zijn: Sint-Joriscollege, Nuenens College, Novalis College, Aloysius de Roosten, Vakcollege Eindhoven en De Rooi Pannen. Alle scholen hebben een eigen projectplan dat ze uitwerken. 

Bij het Nuenens College is het doel van het project is het ontwikkelen van een fysiek spel, tool of instrument met daaraan gekoppeld een lessenserie. Deze zullen dienen om creatief denken (blijvend) te leren (ver)kennen, door de denkstappen in het creatieve proces duidelijk zichtbaar te maken.

Het fysieke spel, tool of instrument en de daaraan gekoppelde lessenserie zullen na de ontwikkeling opgenomen worden in het curriculum van onderbouw vmbo b/k/t. Ieder jaar zal er een ‘real life issue’ gekozen worden welke behandeld zal worden binnen dit ontwikkelde lespakket.

terug naar het overzicht