Direct naar content

Met GO! vmbo wordt vanuit de behoefte van scholen in samenwerking met diverse ontwerpers meer content voor vmbo-opleidingen gecreëerd. Het doel van dit traject is om deze nieuwe content als voorbeeld te laten dienen voor andere scholen. De deelnemende scholen zijn: Sint-Joriscollege, Nuenens College, Novalis College, Aloysius de Roosten, Vakcollege Eindhoven en De Rooi Pannen. Alle scholen hebben een eigen projectplan dat ze uitwerken. 

Bij het Nuenens College is het doel van het project het ontwikkelen van een fysiek spel, tool of instrument met daaraan gekoppeld een lessenserie. Deze zullen dienen om creatief denken (blijvend) te leren (ver)kennen, door de denkstappen in het creatieve proces duidelijk zichtbaar te maken. De tool die ontwikkeld is door socialdesigners Joes+Manon is het Rad van Aanpak voor het vak projectleren. Deze werd op het Nuenens College met open armen ontvangen.

Inmiddels zijn alle fysieke producten opgeleverd die voor het Nuenens College gemaakt zijn door Joes + Manon binnen hedit traject. 7 januari wordt het digitale Rad van Aanpak opgeleverd. De docenten kunnen zelf een rad op maat maken. 

Er staat in december een evaluatie meeting met het docententeam ingepland, zodat de feedback gebruikt kan worden om de 'kinderziektes' uit het Rad van Aanpak te halen, voordat er een grotere oplage in productie wordt genomen. Het ontwerpduo is nog druk bezig met twee andere ontwerpen genaamd 'Koning' en 'Inspiratiemuur'. Daarnaast zal er een digitale versie gemaakt gaan worden van het Rad van Aanpak om het digitaal in te kunnen zetten.


terug naar het overzicht