04 juni 2019

2019 zal voor Cultuur Eindhoven mede in het teken staan van het opstellen van een Cultuurscan en concept Cultuurbrief. Dit in voorbereiding naar de nieuwe beleidsperiode van 2021-2024. De Cultuurscan en de concept Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie. De concept Cultuurbrief betreft het advies van stichting Cultuur Eindhoven aan het college van burgemeester en wethouders. We gaan met elkaar in gesprek om de contouren voor het cultuurbeleid voor de komende vier jaar vorm te geven. De uiteindelijke Cultuurbrief wordt vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het beleidskader voor de periode 2021-2024.

Nadat de Cultuurscan is opgemaakt, gaan we verder met elkaar in gesprek voor de concept Cultuurbrief. Wil jij meedenken over het cultuurbeleid voor de komende vier jaar? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar info@cultuureindhoven.nl. De bijeenkomst vindt plaats in het Designhuis, Stadhuisplein 3.