Direct naar content
27 november 2018

In navolging van de ontbijtsessie in het Designhuis op 29 mei jl en op uitnodiging van stichting Cultuur Eindhoven organiseren Uit in Eindhoven en Expat Spouses Initiative Eindhoven een kennismeeting voor belanghebbenden uit het culturele veld rondom de belangrijkste deliverables van het project Culture Connects. Het project dat als doel heeft om internationals en cultuur(organisaties) met elkaar te verbinden, wat begint met het versterken van een professionele community en het regiobreed activeren van (internationaal) publiek aan de hand van een campagne in 2019. 
In de kennismeeting delen cultuurorganisaties, stakeholders en vertegenwoordigers van de internationale targetgroep hun kennis, praktijkvoorbeelden en ervaringen, en denken zij, in termen van aanbod en verwachtingen, in deelsessies na over de invulling van de campagne in 2019.

Wil je hier graag bij aanwezig zijn? Laat dit dan weten door een mail te sturen naar info@cultuureindhoven.nl.