Direct naar content
27 november 2019

Om makers en culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW een drietal informatiebijeenkomsten door het hele land. Op 27 november vindt er een bijeenkomst plaats van 09.00-13.30 in Eindhoven bij de Kazerne.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor instellingen die een aanvraag gaan doen – of dit overwegen –  voor de meerjarige subsidie van het ministerie voor de periode 2021 – 2024. Na een plenaire presentatie zijn er meerdere verdiepende sessies over specifieke thema’s met voldoende ruimte voor vragen. Per instelling kunnen maximaal twee personen aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten.

Naast medewerkers van OCW, zijn ook medewerkers van de Rijkscultuurfondsen en de Raad voor Cultuur aanwezig om vragen te beantwoorden.

Meer informatie over het programma en aanmelden kan via de website www.cultuursubsidie.nl.  Hier is ook meer informatie over de subsidieregeling en het cultuurstelsel te vinden.
Aanmelden kan via deze link.