Direct naar content
02 juli 2018

20 deelnemers gaan aan de slag met het thema publieksontwikkeling in een speciaal ontwikkeld traject dat bestaat uit labs en intervisie. LinC staat voor Leiderschap in Cultuur, het vierjarige traject dat de Universiteit Utrecht samen met drie andere partijen momenteel uitvoert in opdracht van het Ministerie van OC&W. Labs vormen in dit landelijke leiderschapsprogramma een van de drie leersporen. Met het speciaal voor Eindhoven ontworpen ‘Lab Publieksontwikkeling’ willen we de cultuursector van Eindhoven kennis laten maken met deze wijze van professionaliseren en het vormen van een waardevol netwerk.