Direct naar content
25 september 2018

80% van de Brabanders vindt kunst en cultuur belangrijk, maar slechts 34% vindt dat er voldoende cultureel aanbod is in de provincie. Aan voedingsbodem voor een uitbreiding van de culturele capaciteit lijkt in Brabant dan ook geen gebrek. Dit is een van de inzichten die naar voren komt in het onderzoeksrapport Waarde van cultuur 2018. De staat van de culturele sector in Brabant. 

Het PON, Kunstloc Brabant (voorheen bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur), Telos, de Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants brengen in dit onderzoek in opdracht van BrabantStad (de provincie Noord-Brabant en Tilburg, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Breda en Helmond) bestaande en nieuwe onderzoeken op het gebied van cultuur in Noord-Brabant bij elkaar. Het onderzoek en rapport vormen samen een kennisproeftuin: niet eerder stonden zoveel gegevens over de culturele sector in Brabant bij elkaar. 

Tijdens de ontbijtsessie gaan Bo Broers (Het PON) en Jenneke Harings (Kunstloc Brabant) in op het onderzoek, de uitkomsten en de beoogde nawerking van het rapport.
Wil je hier graag bij aanwezig zijn? Meld je dan aan via info@cultuureindhoven.nl. Doe dit voor zondag 23 september. De ontbijtsessie vindt plaats bij ons in het Designhuis.