Direct naar content

Ik heb al noodsteun ontvangen voor 2021. Mag ik opnieuw een aanvraag indienen?
Ja, het is mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de nieuwe regeling.

Mag ik kosten opvoeren die gemaakt zullen worden na 30 Juni?
Nee, het gaat enkel om de kosten binnen de periode van 1 januari 2022 tm 30 juni 2022.

Mag ik meerdere aanvragen doen binnen dezelfde regeling?
Nee, dit is niet mogelijk. Er kan één keer binnen deze regeling worden aangevraagd.

Moet ik de kosten inclusief of exclusief BTW indienen?
Als je in het bezit bent van een BTW nummer is BTW niet subsidiabel, dus kan je enkel kosten exclusief BTW indienen.

Is de noodsteun regeling alleen toegankelijk wanneer je in Eindhoven woont, of kun je ook een aanvraag doen wanneer je in een omliggende gemeente woont en als maker met regelmaat in Eindhoven werkt?
Het is een vereiste dat de aanvrager gevestigd is in Eindhoven. Mocht dit niet het geval zijn maar ben je wel zelfstandig werkzaam in Eindhoven en dit is aantoonbaar, dan kom je wel in aanmerking voor de regeling.

Moet ik voor mijn aanvraag enkel het format invullen?
Voor je aanvraag hebben we naast het format met de vragen ook documenten nodig ter toelichting op de financiële noodzaak. Denk hierbij aan reis- en verblijfkosten, facturen/offertes, bevestigingen van exposities/cursussen etc.

Mogen de activiteiten buiten Eindhoven plaatsvinden?
Dit is mogelijk. De activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd moet in het belang van de makers zijn.  

Zijn investeringen mogelijk binnen deze regeling?
Nee, binnen deze regeling zijn enkel kosten voor ontwikkeling en versterking van het netwerk en (bij)scholing subsidiabel.

Stel je hebt kosten voor een expositie in het buitenland. Kunnen ook de transportkosten van de werken worden vergoed?
Dit is mogelijk, als er kan worden aangetoond dat de partij in het buitenland deze kosten niet zal dragen.

Mogen er ook kosten voor een netwerk moment met een commerciële instelling worden doorgevoerd, of moet het om een culturele instelling gaan?
Dit is mogelijk. De motivatie van de aanvrager waarom deze instelling een nieuwe kans voor de beroepspraktijk betekent is doorslaggevend bij de beoordeling.

Kan er voor zowel een kennismakingsgesprek als de daadwerkelijke expositie subsidie aanvragen?

Het toekomstperspectief is gericht om je netwerk uit te bereiden. Er wordt binnen deze regeling niet getoetst wat de uitkomst is. Een aanvraag voor een inhoudelijk project dat hieruit voort kan vloeien past beter binnen de Snelgeld regeling. 

Moet er gekozen worden tussen Snelgeld en Toekomstperspectief?
Nee, er kan voor beide regelingen subsidie worden aangevraagd, mits het om twee verschillende activiteiten/projecten gaat.

Ik heb al eerder Snelgeld ontvangen, mag ik opnieuw een aanvraag doen?
Ja, dit mag zolang het om een andere activiteit/project gaat.