Direct naar content

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

Er is geen maximum aan de hoogte van de subsidie die je in het onderdeel projectsubsidies en programma's kunt aanvragen. De subsidie kan echter niet meer dan 80% van de subsidiabele kosten bedragen. Dat betekent dat je dus tenminste 20% van de subsidiabele kosten op een andere manier moet financieren.
Voor het Snelgeldfonds geldt een subsidie van maximaal € 3.000,-. Een gilde kan maximaal € 1.500,- aanvragen.
Wel geldt een subsidieplafond voor het totaal van alle aanvragen. Als dit plafond bereikt is kan een subsidieaanvraag ook (gedeeltelijk) geweigerd worden.

Meer FAQ bekijken?