Direct naar content

Wat is een rechtspersoon?

Om subsidie aan te vragen moet je een rechtspersoon zijn. Een rechtspersoon kan een stichting zijn maar ook een vereniging, BV, NV. Het geeft een organisatie een juridische vorm die aanspreekbaar is op rechten en plichten. 

We maken een uitzondering voor het Snelgeldfonds, daar kunnen ook natuurlijke personen subsidie aanvragen.

Meer FAQ bekijken?