Direct naar content

Wat is een subsidieplafond?

Een subsidieplafond is het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor subsidies (art 4:22 Awb). Het subsidieplafond en de manier waarop het verdeeld wordt, moeten worden bekendgemaakt voorafgaand aan het tijdvak waarvoor het geldt (artikelen 4:27 en 4:26 Awb). Subsidieaanvragen kunnen zonder nadere motivering worden afgewezen op het moment dat het subsidieplafond bereikt is.
 
De subsidieplafonds worden per regeling in de besluiten-pagina op onze website gepubliceerd.

Meer FAQ bekijken?