Direct naar content

De adviezen van de Cultuurraad over de PLUS-programma's en projecten zijn gepubliceerd. De Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 kent voor de aanvraag van een “PLUS-subsidie” de mogelijkheid om voor een (meerjarig) programma of project subsidie aan te vragen. De eerste ronde voor 2019 sloot op 1 oktober 2018. De Cultuurraad heeft zich in de periode oktober - november over deze aanvragen gebogen en presenteert met dit rapport zijn adviezen.

Voor deze ronde was een bedrag beschikbaar van € 2.234.591,03,- (conform het subsidieplafond dat werd vastgesteld op 21 augustus 2018). Er zijn 25 aanvragen voor programma’s ontvangen en 15 aanvragen voor projecten. Daaronder waren 8 nieuwe aanvragers.

Het gehele rapport is hier terug te vinden.