Direct naar content

De Raad van Toezicht (RvT) van Cultuur Eindhoven heeft op woensdag 29 januari Bas van Spréw benoemd tot voorzitter van de Cultuurraad. Daarnaast heeft de RvT 15 nieuwe leden van de Cultuurraad benoemd.

Bas van Spréw is interim-manager, spreker en dagvoorzitter/moderator. Hij heeft zowel ervaring binnen bestuurlijke omgevingen als binnen culturele instellingen. Directeur–bestuurder Tanja Mlaker en de Raad van Toezicht van Cultuur Eindhoven zijn ervan overtuigd dat van Spréw met zijn inhoudelijke brede kennis en ervaring op het gebied van zowel beleid als directie-ervaring binnen culturele instellingen, de rol als voorzitter van de Cultuurraad uitstekend kan vervullen.

Bas van Spréw: “Eindhoven is een fantastische stad. Een stad met een mooie en spannende mix van kunstenaars en instellingen met bewezen diensten en kwaliteit, zowel landelijk als internationaal en jonge makers en innovatieve organisaties die geweldig goed bezig zijn. Als geboren (Boxtel) en getogen (Veghel) Brabander heeft  de Eindhovense cultuur altijd een grote rol gespeeld in mijn leven. Ik vind het eervol om samen met de andere leden van de Eindhovense Cultuurraad bij te mogen dragen aan de doorontwikkeling van de Eindhovense culturele sector en kijk er enorm naar uit om mij verder te verdiepen in het brede culturele aanbod in de stad.”

Tanja Mlaker: “Ik ben erg blij dat we een dergelijke diverse uitbreiding hebben bij de Cultuurraad voor de subsidierondes van 2020 en de komende beleidsperiode. Ik verheug me op de samenwerking met de nieuwe voorzitter Bas van Spréw.”

Cultuurraad
De Cultuurraad is het adviesorgaan van Cultuur Eindhoven en brengt over alle subsidieaanvragen die in het kader van de Subsidieregeling en Subsidieverordening worden ingediend, advies uit. Per 29 januari is de Cultuurraad uitgebreid met de volgende 15 leden: Judith Boessen, Jan Flubacher, Cees van Gemert, Pierre Heesakkers, Koen Hilberdink, Goska Isphording, Danielle Lemaire, Elsje Okhuijsen, Pieter de Ruiter, Luc de Rooy, Stefan School, Maartje Valk, Glenn ter Veer en Joanne van der Woude (voor meer info zie de website van Cultuur Eindhoven: https://www.cultuureindhoven.nl/over-ons/organisatie/). De werkwijze voor deze periode is aangepast. Per subsidieronde wordt een commissie samengesteld uit de pool van leden van de Cultuurraad. Deze commissie is afgestemd op de te verwachten aanvragen van de betreffende ronde. De continuïteit van de Cultuurraad wordt hierbij gewaarborgd. 

Bas van Spréw
Bas van Spréw is interim-manager, spreker en dagvoorzitter/moderator. Momenteel is Bas van Spréw interim-directeur van het Texels Museum (Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel en de Oudheidkamer). De afgelopen jaren werkte hij als directeur/stadsdeelsecretaris van Amsterdam Zuidoost en als programmadirecteur van de fusie Amsterdam en Weesp. Daarvoor was hij adjunct-directeur Kunst, Cultuur en Lokale media bij de gemeente Amsterdam. Hij is werkzaam geweest bij Fontys Hogescholen als projectleider van cultuurhistorisch en landschapskundig onderzoek en als adviseur op het gebied van erfgoed en beleid. Bas van Spréw is afkomstig uit Brabant en heeft jarenlang in Tilburg gewerkt en gewoond.