Direct naar content

Cultuur Eindhoven is op zoek naar tijdelijke ondersteuning van onze eigen secretaris van de Cultuurraad. De ondersteunende secretaris zal zelfstandig adviezen schrijven die betrekking hebben op de subsidierondes voor programma’s en projecten in het kader van Hoofdstuk 4 en 5 van de Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024. Naar verwachting zullen voor deze rondes circa 25 programma-aanvragen en 20 projectaanvragen worden ingediend. Van de ondersteunende secretaris worden ongeveer 15 adviezen verwacht.

Functieomschrijving
Als secretaris woon je de vergaderingen van de commissie integrale afweging bij en formuleer je conceptadviezen. Deze worden met de voorzitter en commissieleden afgestemd waarna je de definitieve adviezen formuleert, met inachtneming van de reactie van de aanvragers inzake feitelijke onjuistheden. Deze werkzaamheden voer je in samenwerking met de vaste secretaris van de Cultuurraad uit. Je maakt in overleg een verdeling van de werkzaamheden.

Periode
Vanaf begin juni zijn de aanvragen toegankelijk en kan er voorbereidend werk gedaan worden, zoals aanvragen lezen en preadviezen van de Cultuurraad (alles via het digitaal subsidiesysteem). Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in juli. Je moet dan rekening houden met 2 dagen vergaderen in de eerste week van juli en het schrijven van ongeveer 15 adviezen, die begin augustus af moeten zijn.

Vergoeding
Er wordt een vergoeding afgesproken per advies. Deze is 550 euro en is inclusief de voorbereidingstijd voor het lezen van de aanvragen en vergadertijd van de commissie voor deze overleggen.

Reacties
Wij vragen je uitsluitend via e-mail te solliciteren. Je kunt tot uiterlijk 31 maart reageren door een motivatiebrief en cv (in het Nederlands, in pdf) te mailen aan info@cultuureindhoven.nl. Meer informatie is te verkrijgen via de website van Cultuur Eindhoven, onder het kopje Cultuurraad. Biedt dit niet voldoende informatie, dan is het mogelijk contact op te nemen met de secretaris van de Cultuurraad, Marianne Vaessen, telefoon 06 25097948 of via email: mariannevaessen@cultuureindhoven.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.