Direct naar content

We hebben de definitieve adviezen van de Cultuurraad met betrekking tot Professionele kunsten in samenhang met Rijk en Provincie gepubliceerd. In juli zal de directeur-bestuurder een besluit nemen op basis van deze adviezen. De besluiten zullen worden genomen met inachtneming van de vereiste die wordt benoemd in artikel 19, 1g van de subsidieverordening: de aanvragers met positief advies van de Cultuurraad ontvangen tevens meerjarige subsidie van de provincie Noord-Brabant, het Rijk of de rijkscultuurfondsen in de periode 2025-2028. De besluiten kunnen dus pas worden genomen nadat duidelijk is of de aanvragers subsidie ontvangen van het Rijk en/of de provincie Noord-Brabant. Je vindt alle adviezen hier.