Direct naar content

De Nederlandse cultuursector kreeg flinke klappen in coronatijd. Ook in Noord-Brabant namen het aanbod en de activiteiten van instellingen drastisch af, maar deze afname is niet sterker dan elders in het land. De monitor Waarde van cultuur 2022 laat zien dat de Brabantse culturele infrastructuur en het cultuuraanbod nog steeds bescheiden zijn in vergelijking met andere provincies. Onder meer deze conclusie kan worden getrokken uit de derde editie van Waarde van cultuur. Het meerjarige onderzoek volgt de ontwikkelingen van de culturele sector in Noord-Brabant. Dinsdag 21 juni is het rapport gepresenteerd.

De afgelopen twee jaar liep het aantal cultuurbezoekers enorm terug en cultuur werd voor de Brabanders een steeds minder groot onderdeel van hun leven. Hierdoor zijn veel individuele makers en kunstenaars in financiële en persoonlijke problemen gekomen en werk elders gaan zoeken. Een van de gevolgen was de dalende werkgelegenheid in de culturele sector. De arbeidsmarkt in de sector was in Brabant al bijzonder kwetsbaar en is verder onder druk komen te staan. De zorgen over het uitblijven van werk onder makers en over personeelstekorten bij instellingen zijn in Brabant groter dan in de rest van het land. Maar men ziet ook kansen, bijvoorbeeld om werk anders te gaan organiseren. De onderzoekers spreken de hoop uit dat overheden en instellingen wat doen met de zorgen en de kansen.

Meer weten? Meer informatie vind je op de website van Kunstloc hier en hier