Direct naar content

Cultuur Eindhoven heeft op basis van gesprekken met culturele organisaties en makers in de stad in januari jl. een voorstel/advies gemaakt voor het college over het steunpakket voor cultuur in 2021. Dit voorstel is door het college en de Raad goedgekeurd en vastgesteld. Er is noodsteun beschikbaar voor individuele makers en rechtspersonen die geen jaarsubsidie ontvangen vanuit de gemeente Eindhoven of van ons. 

De noodsteun is vanaf aanstaande vrijdag 16 april 12.00 uur aan te vragen. Dan gaat het aanvraagportaal open. Alle informatie, formats en andere zaken vind je hier op onze website.