Direct naar content

Cultuur Eindhoven en SIDN fonds roepen ontwerpers op die hun expertise willen inzetten om samen met een technisch team te werken aan de verbetering van design, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van een bestaand, door SIDN fonds ondersteund, project. Twee projecten hebben inmiddels hun ideale ontwerpers al gevonden, maar overige projecten zijn nog steeds op zoek naar de juiste personen.

Ben jij die ontwerper die we zoeken? Lees dan snel verder.

Het doel van de open call is het stimuleren van samenwerking tussen techneuten/developers en ontwerpers om zo de impact van veelbelovende projecten te vergroten.

Projecten en ontwerpuitdagingen
De deelnemende projecten betreffen maatschappelijke, innovatieve internetprojecten. Het zijn technisch sterk doordachte projecten die in potentie een groot publiek kunnen aanspreken. De expertise ligt binnen de teams echter voornamelijk op de technische ontwikkeling, en er is vaak minder oog voor de gebruikerskant. Om de impact van deze projecten te vergroten, kunnen de teams de hulp van een ontwerper goed gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld over verbetering van de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, et cetera.

Onderstaande projecten zijn op zoek naar een ontwerper met goede design skills om hun team (tijdelijk) te versterken en het project een stap verder te brengen:

  • Solid Starter: Hoe kunnen we mensen via onze webapplicatie beter verleiden om de controle over hun data terug nemen?
  • Je cookiedata de baas: Hoe maken we de enorme bulk aan cookie- en privacy informatie op een aantrekkelijke manier inzichtelijk?
  • CoronAlert: Hoe kunnen we het platform met lokale corona maatregelen en nieuws zowel voor de individuele burger als onderzoeker aantrekkelijk maken?
  • Privacy Label – Een transparante privacyverklaring: Hoe kunnen we privacyinformatie aantrekkelijker maken voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen of vluchtelingen?
  • Publicroam: Hoe maken we het nog makkelijker voor gebruikers om een account voor veilige gratis gastwifi te activeren? En welke aanvullende diensten kunnen we bieden?
  • Filtermeniet.nl: Hoe maken we de ontwikkelde ‘upload doelbewust’ wizard aantrekkelijk voor mediamakers en digitale platformen?
  • Appt: Hoe kunnen we het test- en verbeterframework op een vernieuwende manier vormgeven zodat designer, ontwikkelaars en overheden de relevante kennis kunnen vinden en toepassen?

Voor een uitgebreide beschrijving van de deelnemende projecten en hun ontwerpuitdaging zie de bijlage.

Traject en beschikbaar budget
Stap 1: Matching
Geïnteresseerde ontwerpers kunnen zich tot en met 22 november aanmelden. Na de aanmeldfase worden matchingsgesprekken gepland op 3 december. Houd deze datum dus alvast vrij.

Stap 2: Uitwerking projectplan & indienen aanvraag
Is er een match met een project? Super! Met het technische team ga je aan de slag om een projectplan uit te werken.

Voor alle succesvol gematchte teams is een ontwikkelbijdrage van maximaal 7.500 euro beschikbaar voor de tijdsinvestering voor het ontwikkelen van een projectplan. Elk team kan vervolgens een maximaal bedrag van 30.000 euro aanvragen voor de uitvoering van het plan.

Stap 3: Aan de slag!
De komende 3 maanden gaan de toegekende projecten aan de slag met de uitvoering van het plan. Deze fase loopt tot uiterlijk mei 2021.

Gedurende de loop van het traject zullen er enkele masterclasses en intervisiesessies plaatsvinden onder leiding van experts.

Interesse? Meld je aan!
Heb je interesse om je kennis en kunde in te zetten voor een samenwerking met een van de deelnemende technische partners en hun project? Beantwoord dan de open call en meld je aan door een CV/portfolio en motivatiebrief (maximaal 2 A4) te sturen naar pci@cultuureindhoven.nl. Je kunt reageren tot en met 22 november 2020, 23.59 uur. Let op: we zijn niet op zoek naar een nieuw product of technisch ontwikkelaar. Naast de motivatie voor deelname, kan je ook aangeven welke bestaande internetprojecten (maximaal 3) je voorkeur hebben. Motiveer de keuze die je maakt. Op basis van je motivatie en artistiek-inhoudelijke kwaliteit word je uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de matchingsbijeenkomst.

Let op: de voorkeur je die opgeeft, geeft geen garantie voor daadwerkelijke matching met dat project en deelname aan het matchingsevent geeft tevens geen garantie voor verdere deelname.

Voorwaarden
Uit je aanmelding moet blijken dat:

  • Je een professionele organisatie/ontwerper/studio bent werkzaam in de creatieve industrie;
  • Dat er een beroepsmatige interesse is in het samenwerken met een team aan een bestaand internetproject. Daarnaast dien je beschikbaar te zijn tijdens de matchingsgesprekken op 3  december en beschikbaar te zijn voor de duur van het traject.

De oproep staat landelijk open, maar het is een pré als je in Noord-Brabant gevestigd bent.

Vragen/Contact
Voor vragen over de oproep en procedure kan je contact opnemen met Virginie Bakker/Anne Sulman via pci@cultuureindhoven.nl of 06 14 61 55 54.

SIDN fonds 
ondersteunt innovatieve internetprojecten die bijdragen aan een sterker, veiliger internet, vaardige internetgebruikers en waardevolle initiatieven voor onze maatschappij. De meer technisch georiënteerde projecten zijn sterk doordacht, maar er is veelal te weinig of pas laat in het project aandacht voor de eindgebruiker. Het bundelen van de krachten met een goede ontwerper, is een mooie kans om de impact van deze projecten te vergroten.

Cultuur Eindhoven geeft in de periode 2017-2020 invulling aan het Programma Creatieve Industrie (PCI) met de ambitie voorbeeld stellende en innovatieve projecten/activiteiten te realiseren op het gebied van creatieve industrie. De doelstelling van het Programma Creatieve Industrie is om de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duurzaam te versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en internationaal niveau verder uit te bouwen.

.