Direct naar content

Voor de regeling ‘Eindhovense Basis’ heeft stichting Cultuur Eindhoven in totaal 8 aanvragen ontvangen voor de basisfuncties voor 2025-2028. Er zijn 7 aanvragen aan de Cultuurraad voorgelegd. De aanvraag van K19 Art Surroundings (voor in totaal € 380.000) voor filmhuis en vlakkevloertheater voldoet niet aan de subsidievereisten. Het gehele overzicht is hier te vinden. 

De aanvraag van K19 Art Surroundings voldoet niet aan de subsidievereisten, omdat er niet in volledigheid wordt voldaan aan artikel 26, lid 1.c.iii. Daarin wordt gesteld dat de subsidieaanvrager moet voldoen aan de volgende basiseisen wat betreft de Governance Code Cultuur: aanstelling van een onafhankelijk bestuur en/of onafhankelijke raad van toezicht, overzicht organisatiestructuur, vastlegging taken en verantwoordelijkheden van bestuur, directie en medewerkers en formulering beleid voor een veilige werkomgeving.