Direct naar content

De Raad van Toezicht van de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) heeft unaniem besloten per direct af te treden. Reden van aftreden is een zakelijk verschil van mening met de directeur over de prioritering van de taken van SCE. Op dit moment heeft de stichting volgens de RvT een te sterke focus op de taak als fonds, waar die volgens hen meer op verbinder en expert zou moeten liggen. 
 
Het terugtreden van de RvT heeft geen invloed op de werkzaamheden van Stichting Cultuur Eindhoven. Alle activiteiten en subsidieprocessen kunnen zonder belemmering doorgang vinden.  
 
Conform de statuten van SCE zal de gemeente Eindhoven voorzien in een tijdelijke benoeming van een waarnemend lid van de RvT. Daarna zal de werving van een nieuwe Raad van Toezicht-leden in gang gezet worden.