Direct naar content

In september heeft de gemeenteraad de concept-Cultuurbrief en subsidieverordening besproken. De input die tijdens deze avond werd gegeven hebben we verwerkt in de laatste versie. Deze versie is inmiddels naar de raad verstuurd. De raad beslist op 26 november hierover en stelt de brief en verordening vast. We hebben alle stukken op onze website gepubliceerd. 

De laatste versie van de concept-Cultuurbrief 2021-2024 is hier te vinden op onze website.  
Tevens hebben we een leeswijzer erbij gepubliceerd. Deze vind je hier.
De subsidieverordening 2021-2024 is hier te vinden.