Direct naar content

De afgelopen maanden is stichting Cultuur Eindhoven uitgebreid geëvalueerd door KWINK groep. Het gehele rapport is hier terug te lezen. De conclusie is dat de doelen voor oprichting van Cultuur Eindhoven nog steeds relevant zijn en dat de gemeente hiermee bereikt wat ze wilde bereiken. Het cultuurbeleid wordt onafhankelijk door een slagkrachtige organisatie uitgevoerd. We zijn zeer blij dat Cultuur Eindhoven als fonds als volgt wordt omschreven: ‘Cultuur Eindhoven heeft in relatief korte tijd een professioneel functionerend fonds opgezet. Cultuur Eindhoven is een toegankelijk fonds met expertise. In relatief korte tijd hebben meer instellingen en individuele makers een aanvraag ingediend dan voorheen, wordt een breed scala aan disciplines en type instellingen met subsidies ondersteund, is er meer ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en is er een duidelijke, onafhankelijke en objectieve procedure ingericht.’  

Binnen de rollen van expert en verbinder lezen we positieve reacties terug op onze activiteiten zoals het spreekuur, de ontbijtsessies en speeddates die we hebben georganiseerd. Daarnaast zijn we zeer blij dat uit de evaluatie blijkt dat verschillende partijen (maar liefst meer dan een derde van aanvragers binnen PLUS-aanvragers) mede dankzij onze ondersteuning een aanvraag bij een ander fonds hebben kunnen doen. Als verbeterpunten signaleert KWINK dat de doelstellingen van Cultuur Eindhoven concreter en scherper kunnen worden geformuleerd, zoals het verduidelijken en ontwikkelen van de rollen van expert en verbinder. Daarnaast raadt KWINK aan dat gemeente Eindhoven en Cultuur Eindhoven om afspraken vast te leggen in een relatiestatuut. De aanbevelingen uit de evaluatie worden door Cultuur Eindhoven en de gemeente in acht genomen bij toekomstige (werk)afspraken en bij het formuleren van toekomstig beleid voor de periode 2021-2024.

Tijdens de evaluatie heeft KWINK vele gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders en een schriftelijke vragenlijst uitgezet onder subsidieaanvragers. Het college van B en W heeft ingestemd met het rapport van de KWINK groep dat dinsdag 18 juni wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad.