Direct naar content

Cultuur Eindhoven zoekt voor zijn Cultuurraad allereerst een voorzitter die het proces van advisering door de Cultuurraad leidt.

De Cultuurraad is het adviesorgaan binnen Cultuur Eindhoven. De Cultuurraad bestaat uit adviseurs en leden van de Commissie Integrale Afweging. Adviseurs leveren individueel een pre-advies over de aan hun toegewezen aanvragen, via een digitaal formulier. De Commissie Integrale Afweging neemt deze pre-adviezen mee in haar beraadslagingen en adviseert de directeur-bestuurder van Cultuur Eindhoven over de verdeling van de subsidies conform de criteria en vereisten zoals geformuleerd in de Subsidieregeling. De Cultuurraad wordt ondersteund door een secretaris die bij Cultuur Eindhoven in dienst is.

De voorzitter van de Cultuurraad leidt de vergaderingen van Commissie Integrale Afweging en heeft voorafgaand aan en na afloop van de vergadering overleg met de secretaris en afstemming met de directeur-bestuurder. Hij/zij is verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige werkwijze bij beoordeling van aanvragen en een geargumenteerde en consistente onderbouwing van het gegeven advies. De voorzitter is onafhankelijk en heeft geen stemrecht. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij bij specifieke gelegenheden deelneemt aan het publiek debat, de gesprekken die Cultuur Eindhoven met het gesubsidieerde veld organiseert bijwoont en zorg draagt voor kwaliteit van het adviesproces. 

Daarnaast is Cultuur Eindhoven op zoek naar adviseurs.
Cultuur Eindhoven zoekt voor uitbreiding van de Cultuurraad nieuwe adviseurs voor het beoordelen van subsidieaanvragen van organisaties voor culturele activiteiten. Ben jij helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen in de Eindhovense kunst- en cultuursector en wil jij graag jouw kennis inzetten om aanvragen te beoordelen? Solliciteer dan nu via onderstaande link. 

De gehele vacaturetekst voor een voorzitter van de Cultuurraad is hier te vinden.
De vacaturetekst voor adviseurs van de Cultuurraad is hier te vinden. 

De sluitingsdatum voor beide vacatures is vrijdag 1 november 2019. Solliciteren kan uitsluitend per mail door je CV en motivatie als pdf (in het Nederlands) toe te sturen naar info@cultuureindhoven.nl.