Direct naar content

Onze zeer gewaardeerde collega Serife Çetin gaat ons verlaten. Ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden waar ze zich bezig gaat houden met de professionalisering van medewerkers en externe partners bij een grote zorginstelling. Serife heeft samen met ons kleine team de organisatie Cultuur Eindhoven mede opgebouwd. Met haar vragen wist ze vele culturele organisaties verder te helpen door samen met ze te reflecteren en verder te kijken. Ze heeft altijd oog voor de leefwereld van de organisaties zelf. Op het gebied van urban en cultuureducatie heeft ze ondersteuning geboden bij complexe vraagstukken zoals fusies en mede vorm gegeven aan hoe cultuureducatie in Eindhoven versterkt kan worden. Serife was bij vele processen van organisaties nauw betrokken. Daarnaast heeft ze zich altijd ingezet om sociaal domein en kunst en cultuur dichter bij elkaar te brengen en heeft ze op dit vraagstuk altijd nauw samengewerkt met de gemeente. Ondanks dat ze Cultuur Eindhoven verlaat, zal ze kunst en cultuur in haar hart houden. Als filmmaakster zal ze de komende jaren verschillende producties ontwikkelen.

Serife is tot 19 november nog werkzaam voor Cultuur Eindhoven. Omdat er op het moment nog geen opvolger/vervanger is in het team van Cultuur Eindhoven kan je eventuele vragen het beste sturen naar info@cultuureindhoven.nl.

Wij van het hele team van Cultuur Eindhoven gaan haar ontzettend missen en wensen haar veel geluk met haar nieuwe baan.