Direct naar content
03 juli 2019

In het regioprofiel Brabantstad maakt het; een innovatie culturele regio als geen ander wordt de ambitie benoemd om toe te werken naar een meerjarige subsidieregeling met een procedure en een integrale beoordeling in BrabantStad-verband voor de komende cultuurplanperiode 2021-2024.

De voorbije maanden heeft men hard gewerkt aan deze regeling. De eerste opbrengsten worden graag met het culturele veld gedeeld. 

De bijeenkomst start met een korte schets van de uitgangspunten, de bouwstenen en het (vervolg-) traject. Na een vragenronde zullen in kleine gesprekstafels diverse onderwerpen met elkaar worden besproken, zoals het gebruik van de codes (o.a. Fair Practice Code), de adviescommissie en het adviestraject, de beoordelingscriteria en de financie?le kaders. Er is ook ruimte om andere onderwerpen te bespreken. De opbrengsten van deze middag dienen als input voor de verdere uitwerking van de regeling.

De bijeenkomst vindt plaats in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch van 15:00 tot 17:00 uur. Wil je erbij zijn? Meld je dan uiterlijk voor 1 juli aan.