Direct naar content
09 april 2019

2019 zal voor Cultuur Eindhoven mede in het teken staan van het opstellen van een Cultuurscan en concept Cultuurbrief. Dit in voorbereiding naar de nieuwe beleidsperiode van 2021-2024. De Cultuurscan en de concept Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie. De concept Cultuurbrief betreft het advies van stichting Cultuur Eindhoven aan het college van burgemeester en wethouders. We gaan met elkaar in gesprek om de contouren voor het cultuurbeleid voor de komende vier jaar vorm te geven.

De Cultuurscan 
is een overzicht van het feitelijke beeld van de stand van kunst, cultuur, creativiteit en trends binnen de stad Eindhoven.

Om de Cultuurscan op te maken zijn er dus vele verschillende gegevens/data nodig om een zo goed mogelijk beeld te kunnen verschaffen van de huidige stand van zaken op het gebied van kunst en cultuur. Het document zal bestaan uit een aantal relevante feiten op een rij in een verhaallijn die de feiten onderschrijven en zal tevens ingaan op de toekomst en de huidige trends. De concept Cultuurscan zal op 9 april tijdens een bijeenkomst van 19.00 tot 21.00 (inloop: 18.30) besproken worden met het culturele veld.

Wil je hier graag bij aanwezig zijn? Meld je dan aan door een mail te sturen naar info@cultuureindhoven.nl. De bijeenkomst vindt plaats in het Designhuis, Stadhuisplein 3.